Greylisting

Vår epost-server, mail.smidsrod.no, benytter seg av funksjonalitet som kalles greylisting for å fjerne store deler uønsket epost til våre mottakere.

Greylisting virker på følgende måte: Når en epost blir sendt til en mottaker på denne serveren vil den bli avvist første gangen med en kode som sier "prøv igjen". Alle epost-servere på nettet skal automatisk prøve igjen dersom meldingene ikke kan sendes første gangen. Neste gangen eposten blir forsøkt levert kommer den gjennom til mottakeren som vanlig. Dersom avsender prøver å sende en ny epost til en av våre mottakere vil eposten automatisk komme igjennom, siden avsenderen nå er godkjent.

Grunnen til at dette virker mot uønsket epost, også kalt spam, er fordi mesteparten av spammen ikke blir prøvd sendt på nytt, og derfor ikke blir levert til våre mottakere.

Dersom du mot noen formodning ikke klarer å få en epost gjennom til en av våre mottakere, gi oss beskjed (se kontaktopplysninger til høyre) så vil vi ta oss av saken.

IN ENGLISH:

This server is using greylisting to reduce spam. You're MTA will be blocked on the first attempt to send a message through this server. Subsequent tries should come through with no time delay. If you have a problem getting email through to any of our recipients, please report this to us via phone (see contact information on the right side of the screen).

Google