E-post

Vi tilbyr e-posthosting med IMAP-støtte.

All e-post blir sjekket mot virus og spam blir effektivt vasket bort med flere forskjellige anerkjente metoder.

Dersom du ønsker å bestille e-posttjenester finner du prisene i vår prisliste. Ta kontakt ved hjelp av adresseopplysningene til høyre.

Dersom du har problemer med at du ikke får e-post gjennom til vår server kan det være fordi den blir blokkert av spamfilteret. Se mer på våre sider om spam-filtrering.

Hvordan koble til e-posttjeneren?

Du må bruke SMTP for sende e-post og IMAP for å motta e-post, da det gjør det enklest å sjekke Junk-mappen for omklassifisering av spam. Vær oppmerksom på at du sende e-post gjennom denne serveren, ellers blir mest sannsynlig e-posten avvist hos mottakeren. Dette skyldes SPF-innstillinger i DNS.

Tekniske detaljer:

Retning:Utgående e-postInnkommende e-post
Protokoll:SMTPIMAP
Port:587143
Server:mail.smidsrod.no
Kryptering:STARTTLS
Autentiseringsprotokoll:PLAIN/LOGIN
Brukernavn:Benytt hele e-postadressen med små bokstaver
Passord:Benytt tilordnet passord
Google